Ubezpieczenia

This is day for family

Życie i zdrowie

Ubezpieczenia jest to narzędzie ekonomiczne, które pozwala właściwie zabezpieczyć siebie oraz bliskich przed nieprzewidzianymi wypadkami. Oczywistym jest fakt iż życie pisze różne scenariusze i warto przygotować się na sytuacje niespodziewane. Moich klientów zabezpieczam na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń oraz różnych sytuacji losowych co obejmuje: życie, zdrowie, majątek, OC komunikacyjne i w życiu prywatnym – w sytuacji nieumyślnie wyrządzonych szkód.

Obecnie jednak rynek ubezpieczeń w Polsce jest na tyle rozbudowany, że nie jest łatwo znaleźć rozwiązania spersonalizowanego do naszych potrzeb. Mając jednak dostęp do odpowiednich narzędzi oraz posiadając wieloletnie doświadczenie z podobnymi produktami jestem w stanie dobrać ubezpieczenie idealne, które spełni Twoje oczekiwania.

Korzystam z ofert m. in. Takich firm jak:

  • AVIVA
  • Aegon
  • Allianz
  • PZU
  • Generali
  • Warta
  • Vienna Life
  • Nationale Nederlanden

Ubezpieczenie nieruchomości

Będąc już posiadaczem majątku sporadycznie zastanawiamy się jak należałoby zabezpieczyć nasze dobra przed zagrożeniami związanymi z upływem czasu, utratą wartości, kradzieżą czy przed szkodami mechanicznymi. Do tej kategorii nie zawsze mogą zaliczać się straty wynikające z winy własnej. Do innych rodzajów możliwych do poniesienia strat należą między innymi awarie i kradzieże. Do tego zadania idealnie sprawdza nam się ubezpieczenie majątkowe, które swym zakresem obejmuje nieruchomości i.  nie tylko. Za niewielkie pieniądze można rozszerzyć swój pakiet o ruchomości wchodzące w skład naszego dorobku. Innymi słowy jest to wszelkiego rodzaju wyposażenie o określonej dla nas wartości.

Insurance brokers are introducing real estate insurance programs to clients.

W moich pakietach oferuję również odpowiedzialność cywilną, którą możemy okazać w momencie gdy my lub nasze dzieci, nieumyślnie dokonają uszkodzeń cudzego mienia. Posiadając taką polisę Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje w naszym imieniu wszelkie koszty związane z naprawą lub przywróceniem przedmiotu lub rzeczy do stanu poprzedniego.

Low angle of extravagance store with cars in a row for sale

OC / AC

Oprócz ubezpieczeń osobowych obsługuję także ubezpieczenia majątkowe, a więc odrębny sektor ubezpieczeń według rozumienia kodeksu cywilnego. Ubezpieczenia te chronią mienie oraz naszą odpowiedzialność cywilną od wszelakich zdarzeń losowych, szczególnie w przypadku nieruchomości i sytuacji z nimi z związanych.

W zakresie mojej oferty posiadam również ubezpieczenia dla pojazdów, to znaczy

  • OC – czyli obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, na przykład w przypadku kolizji,
  • AC – autocasco, dobrowolne ubezpieczenie zabezpieczające pojazd od zdarzeń losowych zarówno tych zależnych, jak i niezależnych od nas, dają nam spokój i zabezpieczenie w sytuacjach nieprzewidzianych